Informem que les dades de caràcter personal que ens facilite a efectes de consulta seran recollides i incorporades a un fitxer de dades, del qual és responsable la Fundació Bancaixa, Fundació de la Comunitat Valenciana, i que les seues dades han sigut obtingudes pel propi destinatari , així com que l'objecte d’eixe tractament serà la gestió de les consultes rebudes. L'interessat declara tindre coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides mitjançant comunicació a l’adreça: C / General Tovar, 3, 46003 València.