Bancaixa convoca una nova edició del programa de Formació per a Gestors Socials a Sevilla

Bancaixa ha convocat una nova edició, a Sevilla, del seu programa Formació Bancaixa per a Gestors Socials davant de l’èxit de la convocatòria anterior i la demanda existent. La nova convocatòria d’este programa formatiu, orientat a la qualificació professional per a la gestió d’associacions sense ànim de lucre, s’iniciarà a Sevilla el pròxim 20 de març. L’Obra Social de Bancaixa va posar en marxa en 2008 este programa formatiu, que consta de dos mòduls: el juridicofiscal, que se centra en el marc legal i fiscal, l’organització i la gestió administrativa de les associacions; i el mòdul de recursos i planificació, que inclou la gestió de recursos materials i humans, la planificació i l’elaboració de projectes.

El primer mòdul de la nova convocatòria del curs a Sevilla s’iniciarà el pròxim 20 de març i conclourà el 17 d’abril. El segon mòdul es desenvoluparà entre el 8 de maig i el 12 de juny.

El curs és impartit per docents de la Fundació Gestió i Participació Social, amb qui col·labora Bancaixa en el desenvolupament d’este programa. Cada mòdul consta de dues sessions de formació presencial de 4 hores cada una, junt amb 42 hores de formació on line per Internet. El curs és gratuït, sol·licitant-se als alumnes un depòsit-fiança de 50 euros, que es reintegra a la conclusió de la formació. Amb esta estructura, Bancaixa ha ampliat les possibilitats d’accés al curs per salvar les barreres, econòmiques o de disponibilitat de temps, que frenen moltes vegades l’assistència a plans formatius.

El programa Formació Bancaixa per a Gestors Socials s’ha impartit des del seu inici el 2008 en nou ciutats espanyoles: València, Madrid, Valladolid, Múrcia, Sevilla, Barcelona, Palma de Mallorca, Càceres i Santander.

A més de Sevilla, també les ciutats de Madrid i València acolliran durant els pròxims mesos una nova convocatòria dels cursos per a la gestió d’associacions.

Més informació sobre el contingut del programa formatiu i del procediment d’accés a la inscripció, està disponible a la web de la Fundació Bancaixa ( www.bancaixa.es/obrasocial) i en www.asociaciones.org/formacionbancaja.htm

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.