La Fundació Bancaixa és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa en favor del progrés de les persones i la societat valenciana, prestant especial atenció als col·lectius més vulnerables i fomentant la igualtat d’oportunitats, la participació i l’accés a la cultura, l’educació, l’ocupació i l’oci.

La nostra activitat se centra en dues àrees estratègiques d’actuació: la cultura i l’acció social.

La Fundació Bancaixa és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa en favor del progrés de les persones i la societat valenciana, prestant especial atenció als col·lectius més vulnerables i fomentant la igualtat d’oportunitats, la participació i l’accés a la cultura, l’educació, l’ocupació i l’oci.

La nostra activitat se centra en dues àrees estratègiques d’actuació: la cultura i l’acció social.

Qui som

Fundació Bancaixa desenvolupa les seues activitats culturals a través d’exposicions, tallers didàctics, cicles de conferències, premis i el suport de la llengua i la cultura valencianes, sempre amb l’objectiu d’unir cultura i acció social. El compromís amb la promoció cultural ha portat a Fundació Bancaixa a l’adquisició d’un ric patrimoni artístic en el qual destaca la seua recuperació d’obra gràfica de Picasso i l’obra d’artistes valencians com Joaquín Sorolla.

En l’àmbit de l’acció social, Fundació Bancaixa desenvolupa una línia d’actuació marcadament solidària i dirigida a col·laborar amb organitzacions socials que treballen amb col·lectius desfavorits. Les activitats se centren en l’atenció a les persones majors, el desenvolupament de programes de suport a la inserció social i laboral de persones amb diversitat funcional i la contribució a projectes que treballen en l’ajuda a persones en risc d’exclusió. 

Missió, visió i valors

La missió de la Fundació Bancaixa és la contribució al progrés de les persones i la societat a través de l’ús social de la cultura, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, mitjançant l’explotació sostenible del patrimoni artístic i immobiliari, dins de l’àmbit d’actuació definit en els estatuts fundacionals, així com la inclusió financera dels col·lectius més vulnerables. La visió defineix quin tipus d’entitat volem ser:
 • Ser una entitat de referència en l’àmbit social i cultural
 • Garantint l’accés de tots els col·lectius
 • Amb projecció a llarg termini
 • Sostenible econòmicament
 • Sòlida i rigorosa
 • Ser reconeguda per qualitats de transparència, prestigi i fiabilitat
 • Independent en la gestió i desenvolupament de les seues funcions en tots els seus àmbits
 • Tolerant i plural
Els valors sobre els quals se sosté l’entitat són:
 • Innovació: la innovació sempre ha acompanyat a l’activitat de la Fundació amb estratègies i programes nous que han sigut posteriorment seguits per altres institucions dels diferents àmbits d’actuació. Continua sent un valor prioritari.
 • Ruptura: la Fundació Bancaixa actual és una institució totalment diferent a la que va ser tradicionalment després de la desvinculació de la qual va ser la seua entitat matriu patrocinadora. Com a conseqüència, ha passat a ser una fundació privada independent amb identitat pròpia i no satèl·lit de cap entitat o institució.
 • Progrés: orienta els seus serveis a la millora de la societat per al seu avanç cap a una societat més justa a través de la inclusió cultural, inclusió social i inclusió financera.
 • Proximitat: la Fundació té en el centre de la seua activitat a les persones amb serveis i activitats que giren entorn de la seua part més emocional (ajudes per a necessitats bàsiques, propostes de sensibilitat cultural, microcrèdits de caràcter social). Aqueixa orientació imprimeix molta proximitat a les persones en relació amb els serveis i activitats que ofereix.
 • Arrelament: per ser continuadora d’una obra social i cultural amb una història centenària a València i amb forta penetració a la societat a la qual dirigeix.
 • Qualitat i prestigi: desenvolupa els seus serveis amb la màxima qualitat reconeguda per col·laboradors i usuaris dels seus serveis.
 • Inclusió: orientació dels serveis (culturals, socials, financers…) amb la premissa essencial de garantir l’accés als col·lectius més vulnerables: persones en risc d’exclusió social, majors, persones amb discapacitat…
 • Independència: la Fundació com una institució no dependent de cap institució o empresa, sent la seua única dependència la derivada de la seua fi de servei a la societat valenciana.
 • Sostenibilitat: gestió responsable i eficient que garanteix solidesa i solvència de la institució i el seu patrimoni amb la seua visió de llarg termini.
 • Dinamisme: ser una institució capaç de dinamitzar en els àmbits d’activitat en els quals és present.
 • Identitat col·lectiva: és part essencial de l’entitat cultural i social de la societat valenciana.

Fundació Bancaixa desenvolupa les seues activitats culturals a través d’exposicions, tallers didàctics, cicles de conferències, premis així com el suport de la llengua i la cultura valencianes, sempre amb l’objectiu d’unir cultura i acció social.

El compromís amb la promoció cultural ha conduït a Fundació Bancaixa a l’adquisició d’un abundant patrimoni artístic en el qual destaca la seua recuperació d’obra gràfica de Picasso i l’obra d’artistes valencians com Joaquín Sorolla.

Fundación Bancaja desarrolla una línea de actuación marcadamente solidaria y dirigida a colaborar con organizaciones sociales que trabajan con colectivos desfavorecidos.

Las actividades que realiza el departamento de Acción Social se centran en la atención a las personas mayores; el desarrollo de programas de apoyo a la inserción social y laboral de personas con discapacidad; y la contribución a proyectos que trabajan en la ayuda a personas en riesgo de exclusión.

Además, Fundación Bancaja es consciente de las necesidades y demandas que se producen en nuestra sociedad en el ámbito de la formación y el empleo. Por ello, dedica una parte de sus esfuerzos a iniciativas dirigidas a los jóvenes que quieran lograr su inserción laboral, como conferencias, estudios relacionados con la formación y el trabajo, y la colaboración con las universidades para fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes estudiantes.

Òrgans de govern

FUNDACIÓ BANCAIXA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PATRONAT

President

Rafael Alcón Traver

Vicepresidents

Vicente Martínez Molés
Alfonso Vicente Muñoz Muñoz

Secretari

Juan Llatas Serrano

Vocals

Joan Serafí Bernad Martí
Vicente Coll Aliaga
Enrique Esteve Molla
Ana Lluch Hernández
José Luis Martinavarro Dealbert

 

José Luis Martínez Morales
José Mir Pallardó
Blanca Pons-Sorolla
Mª José Vañó Vañó
Juan Viña Ribes
Rosa María Yagüe Perales

COMISSIÓ DELEGADA DE SEGORBE

President
Vicente Martínez Molés

Secretari
Laura Tortajada Torres

Vocals
María Teresa Cándido Clemente
David Montolío Torán

COMISSIÓ DELEGADA DE SAGUNT

President
Alfonso Vicente Muñoz Muñoz

Secretari
Fernando Márquez Lerga

Vocals
María Begoña Adam Yuste
Manuel Civera Gómez
Belén Genovés Casquete

GERENT

Irene Guasque Ortega

Memoria

Consulte la Memòria d’activitats de 2022 de la Fundació Bancaixa.

Arxiu

La Fundació Bancaixa conserva i gestiona un valuós arxiu històric que aporta als investigadors i a la societat un ric fons documental especialitzat en la història social i econòmica de la Comunitat Valenciana.

L’arxiu ofereix testimoniatge de més d’un segle d’història amb material que abasta des de mitjan segle XIX fins als nostres dies en una permanent labor arxivística que conserve també per al futur la memòria social i econòmica valenciana.

L’origen de l’arxiu està en la fundació de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de València en 1878 per part de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País a iniciativa de Juan Navarro Reverter. El seu abast documental es va anar desenvolupant i enriquint amb el temps en paral·lel al procés de consolidació de l’entitat al llarg del segle XX tant per la seua pròpia expansió geogràfica com per processos d’integració d’altres caixes com les d’Alzira, Vila-real, Alberic, Xàtiva, Gandia, Segorbe, Sagunt, Carlet i Castelló. Aquest procés va donar origen en 1991 al grup Bancaixa fins a 2010, any en què es va iniciar el procés pel qual Bancaixa va desaparéixer com a entitat financera per la transferència del negoci bancari a Bankia i pel qual es va consolidar la Fundació Bancaixa com a institució privada independent sense ànim de lucre amb la missió de donar continuïtat a l’obra social i cultural centenària així com conservar i difondre el seu patrimoni artístic, i mantindre l’activitat del Mont de Pietat com a servei d’inclusió financera.

Els fons permeten conéixer l’evolució i fites clau en la història de l’entitat financera amb escrits de constitució, documents comptables, actes, memòries anuals, estatuts, instrumental i tecnologia vinculada amb el servei financer, fotografies de l’expansió i efemèrides, entre altres materials d’interés en la història econòmica.

L’arxiu deixa també constància gràfica i documental de fets rellevants en la història social i econòmica de la Comunitat Valenciana des de la segona meitat del segle XIX amb fites com els canvis polítics, les crisis i transformacions econòmiques o grans episodis de la història com la riuada de 1957.

Una part molt rellevant d’aquest arxiu és l’evolució de l’obra social i cultural a la qual dóna continuïtat la Fundació Bancaixa, que revela la transformació d’aquesta important labor per a donar sempre resposta a les necessitats canviants de la societat a cada moment històric. Aquest recorregut mostra l’evolució d’una actuació que va anar evolucionant des de camps com l’assistència sanitària quan la sanitat no era un servei universal, al desenvolupament agrícola, a la formació i ocupació, la investigació científica i mèdica, l’educació, l’acció social en suport a col·lectius vulnerables i la cultura.

ACCÉS ALS FONS

En 1978, sent el centenari de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de València, es va editar la monografia “La Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de València. 1878-1978” que, a partir de documentació original (hui custodiada en l’Arxiu Fundació Bancaixa), recull les principals efemèrides i actuacions realitzades per l’entitat durant aqueix període.

La publicació en suport digital d’aquesta monografia és l’inici del projecte de recuperació de la memòria històrica de l’entitat, al qual seguiran, la publicació de la història de les diferents caixes fusionades o absorbides.

Actualment està disponible la consulta del llibre en la seua versió electrònica, permetent a més realitzar cerques de text en el document complet, en haver-se digitalitzat íntegrament, amb la funció OCR.

CONTACTE

Fundació Bancaixa
Carrer del General Tovar, 3, 46003 València
Tfno.: 960 645 840
Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.

Correu electrònic secretaria@fundacionbancaja.es

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.