Bancaixa ha destinat més de 8,3 milions d’euros a projectes empresarials innovadors en el terreny de les noves tecnologies, medi ambient i servicis

Des del llançament de la nova Solució Financera per a Emprenedors de Bancaixa, l’Entitat ha destinat ja més de 8,3 milions d’euros al finançament de més de 93 projectes empresarials, un 20,3% més del que s’ha concedit fins a l’any passat.

Per a la concessió de la Solució Financera per a Emprenedors, Bancaixa valora la capacitat d’innovació, viabilitat i exercici d’activitats que puguen introduir un canvi o suposen un avanç en la gestió, producte, servici, procés o comercialització de l’empresa.

La Solució Financera per a Emprenedors de Bancaixa permet que els joves accedisquen als mateixos elements financers que qualsevol altre empresari ja establert, arribant fins a la fase de creixement de la seua iniciativa, a fi de cobrir perfectament les necessitats de qualsevol projecte d’empresa.

Bancaixa manté el ferm compromís de donar suport als emprenedors, per a això desenvolupa cursos de formació per a joves empresaris dirigits a orientar-los en la creació de noves empreses o millorar les seues habilitats en diferents àrees de la gestió empresarial. En este sentit, cal destacar els Premis Bancaixa Joves Emprenedors i la xarxa de Càtedres Joves Emprenedors creades en col·laboració amb universitats de tot Espanya, que a hores d’ara compta amb un total de 30.

Bancaixa ha obtingut un resultat atribuït en el tercer trimestre de 2008 de 348,1 milions d’euros, amb un increment del 7,38% respecte al mateix període de l’any anterior. El volum de negoci va arribar als 173.277 milions d’euros, situant-se els actius totals en 103.531 milions d’euros, el que suposa un increment del 5,01%.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.