Bancaixa i la Fundació Adecco reafirmen el seu compromís amb les persones amb discapacitat

El president de Bancaixa, José Luis Olivas, i el president de la Fundació Adecco, Emilio Zurutuza, han firmat aquest matí la renovació del conveni de col·laboració que mantenen des de 2008, amb l objecte de donar continuïtat als projectes dirigits a promoure la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

Gràcies a l’acord entre les dues entitats, s’han impulsat diverses iniciatives amb l’objectiu que les persones amb discapacitat incrementen les seues possibilitats per a integrar-se socialment i trobar un lloc de treball adequat als seus requeriments i expectatives.

El president de Bancaixa, José Luis Olivas, ha destacat la importància de les accions posades en marxa en el marc del conveni amb Fundació Adecco. “Bancaixa és conscient de les dificultats que es troben les persones amb discapacitat a l hora d accedir al mercat laboral, per això és fonamental que des de les empreses contribuïm a eliminar aque st es barreres”, ha comentat.

Per a Emilio Zurutuza, “les accions que hem posat en marxa, no sol ament han servit perquè determinades persones puguen trobar un treball i accedir a unes oficines, sinó per a instaurar models de comportament socialment justos i responsables. Agraïm a Bancaixa la seua col·laboració i compromís i estem segurs que la renovació d aquest conveni ens permetrà continuar generant oportunitats reals d e treball i d inserció sociolaboral”.

Promoció de la integració social i laboral

Una de les línies d actuació de Bancaixa és la progressiva eliminació de les barreres arquitectòniques en tots els seus edificis per a adaptar les condicions de treball dels empleats i l accés dels clients. Per a fer-ho l’Entitat compta des de l’any 2006 amb l’assessorament de l’Institut de Biomecànica en matèria d’accessibilitat, amb l’objecte d’eliminar progressivament les barreres d’ús existents.

A aquestes millores cal afegir les derivades de les reformes realitzades en 2008 en 7 oficines, per a fer-les accessibles als clients i empleats que s incorporen a Bancaixa dins del Programa d Integració de persones amb discapacitat, en col·laboració amb Fundació Adecco.

D altra banda, com a resultat de les accions que s’han emprés per Bancaixa i Fundació Adecco, ja s han incorporat deu persones a la plantilla de l ’E ntitat. Destaca també el Pla Família, dirigit a promoure la integració laboral i social dels familiars amb discapacitat dels empleats de Bancaixa. En concret s han posat en marxa 16 Plans Família, perquè familiars de treballadors de l entitat financera es formen en el desen volupament d habilitats, capacitats i actituds que els ajuden a traçar un itinerari professional tant de forma immediata o com de futur, en funció de les edats i circumstàncies dels seus familiars.

També és important la labor de sensibilització de la socie tat en general envers la igualtat d oportunitats per a aquests col·lectius, per a fer-ho es desen volupen per part dels empleats accions de Voluntariat Corporatiu amb aquests col·lectius o col·laboració amb projectes desen volupats per associacions de persones amb discapacitat a través de la Fundació Bancaixa o jornades de sensibilització dirigides a altres empreses, corporacions o participació en fires d ocupació.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.