Els joves valoren la família per damunt del temps lliure i de la formació

Segons un estudi realitzat per Bancaixa i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques –IVIE- els joves espanyols situen la família com la faceta més valuosa de la seua vida. Les dones, els joves amb estudis obligatoris i els de major edat són els que més importància atorguen a esta qüestió. A la Comunitat Valenciana, els que menys importància donen a este aspecte són els que han trobat treball després haver-se incorporat al mercat laboral en els últims cinc anys.

Les dades de l’estudi realitzat per Bancaixa i l’IVIE conclouen que l’oci és un altre dels aspectes de major interés entre els joves, ocupant un lloc predominant entre els homes i joves la mare dels quals està desocupada i aquells que busquen treball però no l’han aconseguit encara.

Les dades conclouen, per tant, que la família és la faceta de la vida a la qual els joves concedeixen una major importància, seguida del temps lliure i els estudis o la formació.

Quant al treball, els joves presten molta atenció a l’ambient en què es desenvolupen les seues labors professionals, atenent-hi el context, el contingut del treball realitzat i els aspectes socials. A la Comunitat Valenciana, els que han acabat estudis universitaris mostren nivells de satisfacció més baixos.

En este mateix terreny, el treball, la iniciativa personal és major en els joves de major d’edat i amb una percepció més positiva del mercat. A la Comunitat Valenciana, presenten més iniciativa les dones, els joves que s’han traslladat de domicili després dels 16 anys i els que donen major importància relativa a la formació.

L’estudi revela, a més, que la majoria dels joves espanyols mostren una preferència moderada per deixar de treballar si pogueren viure de rendes. Una dada que mostra la importància que el treball suposa per als joves, convertint-se en una de les seues majors preocupacions sobretot entre els joves amb un major nivell d’estudis.

Este treball correspon al quadern 78 del Projecte “Capital Humà” que Bancaixa realitza junt amb l’IVIE, on s’analitza l’evolució de la inserció laboral, i els valors, actituds i experiències en l’ocupació dels joves entre 16 i 30 anys a la Comunitat Valenciana, i en l’Espanya urbana.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.