Entre un 30% i un 40% dels jóvens de 30 anys

Segons un estudi realitzat per Bancaixa i per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques –IVIE- entre un 30% i un 40% dels jóvens de 30 anys estan en situació d’inactivitat. L’índex arriba fins al límit més alt en el cas dels jóvens que viuen en municipis xicotets de la Comunitat Valenciana, però es redueix fins al 22% en els jóvens residents en ciutats.

A més, en funció del nivell d’estudis el treball revela que els que tenen estudis bàsics mantenen, en línies generals, percentatges d’inactivitat superiors al 40%, mentre que els que arriben als estudis universitaris mantenen índexs de desocupació inferiors una vegada acabats estos.

D’altra banda, l’estudi de l’IVIE i Bancaixa aprofundeix en la compaginació d’estudis i treball i conclou que el percentatge de jóvens que realitza ambdós activitats simultàniament s’aproxima al 30% entre els que tenen de 20 a 23 anys, la franja d’edat en què este fenomen es produeix amb més freqüència. El percentatge decreix a mesura que augmentem la variable de l’edat o disminuïm la grandària de la ciutat on viuen.

La grandària de la població on es resideix també influeix en el percentatge d’escolarització i l’edat de començar a treballar. D’esta manera, segons l’observatori de la Inserció Laboral Bancaixa-IVIE, els jóvens que viuen en les ciutats xicotetes presenten un percentatge d’escolarització menor i s’incorporen al mercat laboral més prompte. En este sentit, el percentatge de jóvens que comença a treballar als 16 anys és inferior al 15% per a aquells que resideixen en ciutats, mentre que la xifra augmenta fins a prop del 30% per a aquells que viuen en poblacions de la Comunitat Valenciana de menys de 50.000 habitants.

Este treball correspon al quadern 72 del projecte “Capital Humà” que Bancaixa realitza juntament amb l’IVIE. En este s’analitza l’evolució de la inserció laboral, i els valors, les actituds i les experiències en l’ocupació dels jóvens entre 16 i 30 anys a la Comunitat Valenciana, i a l’Espanya urbana.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.