370 projectes de tot Espanya opten als XII Premis Bancaixa Joven Emprenedors

Un total de 370 projectes han sigut presentats a la XII edició dels Premis Bancaixa per a Joves Emprenedors, el que suposa que la participació en el concurs s’ha duplicat respecte a la passada convocatòria. Entre estos, Bancaixa seleccionarà els millors projectes empresarials classificats en tres categories diferents:

  • Empreses de base tecnològica entre les quals es repartiran 5 premis de 30.000 euros i 5 de 15.000
  • Empreses tradicionals i/o socials. 10 dels projectes presentats en esta categoria seran premiats amb 10.000 euros
  • Projectes de creació d’empreses entre els quals es repartiran 20 premis de 5.000 euros cada un.

Esta edició, a més, suposa un augment tant en el nombre de premis, ja que fins a la present convocatòria es premiaven 15 projectes, com en l’import total d’estos. En este sentit, Bancaixa concedirà 425.000 euros repartits entre els quaranta projectes que resulten seleccionats.

Una altra de les novetats d’esta edició, que per segon any ha sigut convocada en àmbit nacional, és la gran diversitat geogràfica dels projectes presentats. Joves Emprenedors de tot Espanya participen en el premi: si bé la Comunitat Valenciana continua sent la que més projectes presenta amb 140 iniciatives, altres comunitats autònomes com Madrid, amb 57, Andalusia amb 44, Catalunya amb 34 o el País Basc amb 20 demostren la capacitat d’expansió de Bancaixa i la importància que ha adquirit el premi.

La resolució de la XII edició dels Premis Bancaixa Joves Emprenedors s’efectuarà a finals del pròxim mes de gener. Per a la selecció s’hi tindrà en compte la incorporació d’elements innovadors o diversificadors, i es considerarà la capacitat de generació d’ocupació estable, en especial, per a joves i discapacitats. També es valorarà positivament aquells projectes que s’emplacen en zones rurals o de menor desenvolupament, i els que incloguen mesures per a preservar el medi ambient.

Cinc premis extraordinaris

D’altra banda, Bancaixa ha concedit cinc premis extraordinaris de 15.000 euros pertanyents a la XI Edició dels Premis Bancaixa Joves Emprenedors. Estos premis han sigut atorgats en funció del grau d’innovació dels projectes premiats en la convocatòria de 2005. La comissió designada per concedir els premis va prendre l’acord de premiar les empreses següents:

  • Sanifit Laboratoris (Balears): Dedicada a la investigació, desenvolupament, fabricació i distribució de productes naturals.
  • Qualda Technologies, S.L. (Las Palmas) Desenvolupament de productes bimètrics per a control d’accessos.
  • Telnos S.L. (Santander): Desenvolupament i fabricació de sistemes de supervisió remota.
  • Busca Mobile S.L. (València): Comercialització de sistemes de localització de mòbils i de flotes de vehicles a través de GSM i GPS.
  • Think Spectrally (València): Comercialització de productes i servicis que usen com a base la tecnologia hiperespectral.

Mitjançant la celebració dels Premis Bancaixa per a Joves Emprenedors, l’entitat pretén contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la seua zona d’actuació ja que els joves emprenedors expliquen el dinamisme de la societat, i també potenciar l’esperit emprenedor i la creativitat dels joves per desenvolupar iniciatives empresarials.

A més de la convocatòria d’estos premis, Bancaixa, per mitjà de la seua Obra Social, compta amb un espai dedicat a joves emprenedors, en el qual ofereix àmbits de comunicació i de promoció de les seues activitats. L’entitat desenvolupa cursos de formació dirigits a menors de 35 anys que tinguen una idea de negoci i vulguen posar-la en marxa, el Fòrum d’Emprenedors, on els participants poden posar en comú les seues inquietuds, dubtes i opinions, un servici d’assessoria on-line o un joc per a emprenedors, mitjançant el qual es pot aprendre a gestionar una empresa.

Solució Joves Emprenedors

Bancaixa comercialitza la innovadora Solució Bancaixa per a Joves Emprenedors que els permetrà accedir als mateixos elements financers que qualsevol altre empresari ja establert, fins a la fase de creixement de la seua iniciativa, cobrint perfectament les necessitats de qualsevol projecte d’empresa.

El major problema amb què s’enfronten els joves emprenedors és que l’únic actiu amb el que compten la majoria de les ocasions és la seua idea, circumstància que no els permet respondre als criteris d’anàlisi de risc de les entitats financeres. Així mateix, les línies de finançament amb suport oficial existents s’apliquen a elements concrets, però no faciliten un fons de maniobra, peça fonamental per al desenvolupament del projecte.

Per això, la Solució Bancaixa per a Joves Emprenedors els facilita l’accés a les ferramentes de finançament habitual en l’empresa, per a això: en primer lloc, la Fundació Bancaixa, complint amb la línia d’afavorir els joves emprenedors, constitueix un depòsit en garantia d’insolvències específic per a cobrir parcialment els majors riscs de fallits propis dels projectes d’estes característiques que finance Bancaixa.

Gràcies a esta aportació addicional de garanties, els emprenedors podran accedir a qualsevol tipus de finançament d’empresa que comercialitza Bancaixa. El límit d’esta línia es fixarà anualment en funció de les aportacions de la Fundació, les disposicions o recuperacions de fallits i les amortitzacions d’operacions facilitades.

Els projectes disposaran de la línia de finançament pel límit màxim de risc necessari en el temps per al seu desenvolupament. És a dir, podran formalitzar i disposar de qualsevol dels productes financers per a l’empresa que comercialitza Bancaixa, de la manera que millor s’adeqüe a les necessitats del propi projecte fins al seu total desenvolupament i arribada a la fase de creixement.

La selecció de projectes es realitzarà sobre la base d’un pla de negoci, que haurà de comptar amb un pla de finançament apropiat per a les diferents fases. Dit pla de negoci haurà de comptar amb elements de desenvolupament i innovació aplicats a la gestió, desenvolupament i creació de nous productes i servicis, nous processos productius o de major eficiència o que incloguen noves fórmules en l’explotació dels canals comercials.

Per a això, Bancaixa posarà en marxa un grup d’anàlisi, en col·laboració amb institucions expertes en este tipus de projectes, que seran els que valoren la idoneïtat dels candidats en funció del pla de negoci i amb paràmetres de valoració de riscs específics.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.