Bancaixa concedeix ajudes a 780 associacions de tot Espanya per donar suport als seus projectes socials

Bancaixa ha resolt la Convocatòria d’Ajudes a Entitats d’Interés Públic i Social 2010 amb la concessió de 3,35 milions d’euros a 780 associacions de tot Espanya per ajudar a la posada en marxa dels projectes socioassistencials amb els quals s’han presentat al programa de l’Obra Social de l’Entitat. L’increment de la dotació de la convocatòria, amb un augment del 34% respecte al 2009, ha permés prestar suport a 180 associacions més que en l’edició de l’any anterior amb un augment del 30%.

Els projectes ajudats per la Fundació Bancaixa se centren en l’atenció de les necessitats socials de tres col·lectius: les persones majors o amb malalties lligades a l’envelliment; persones amb discapacitat o en situació de dependència per malaltia; persones en situació de risc d’exclusió social (joves i menors en risc social, població reclusa i exreclusa, persones amb addiccions, víctimes de violència domèstica, minories ètniques, etc.).

La convocatòria de l’Obra Social de Bancaixa repercuteix en 228.034 persones que són beneficiaris directes, mentre que els beneficiaris indirectes s’eleven a més d’1,7 milions de persones. Les persones amb discapacitat representen el col·lectiu majoritari en les ajudes concedides per Bancaixa amb el 46,8% dels beneficiaris directes, seguit de les persones en risc d’exclusió social (29,9) i les persones majors (23,3%).

A la present convocatòria s’han presentat 1.709 sol·licituds de tot Espanya. L’import mitjà de les ajudes concedides és de quasi 4.300 euros per projecte.

Estes ajudes concedides per l’Obra Social de Bancaixa han permés donar suport a quasi 2.500 projectes socials d’associacions sense ànim de lucre amb una dotació acumulada de més de 9 milions d’euros en els últims sis anys.

Tota la informació sobre la resolució de la Convocatòria d’Ajudes a Entitats d’Interés Públic i Social està disponible en la web de la Fundació Bancaixa ( www.bancaja.es/obrasocial )

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.