Bancaixa destina més de 400.000 € a la realització de les setmanes interculturals

Bancaixa, dins del seu Pla de Suport per a una Societat Intercultural, ha concedit les ajudes de la 6a Convocatòria de Setmanes Interculturals, dirigides a ajuntaments i universitats de tot Espanya.

Per mitjà d’estes ajudes, Bancaixa presta el seu suport a la realització de 28 projectes de Setmanes Interculturals a fi de promoure la normalització de la interculturalitat i el procés d’acceptació d’altres cultures.

Les universitats i els ajuntaments premiats organitzaran una Setmana Intercultural els objectius de la qual seran: propiciar i conèixer les cultures, tradicions, estils de vida i costums dels grups ètnics arrelats a la societat, a fi d’evitar el racisme i la xenofòbia; promoure actituds prosocials; conviure amb les persones de distintes procedències culturals, afavorint la trobada i l’intercanvi entre elles; i valorar la diversitat cultural com a patrimoni de la humanitat i enriquiment col·lectiu.

En la selecció dels projectes de Setmanes Interculturals presentats s’ha valorat la presència i participació significativa d’immigrants, la voluntat d’establir mecanismes de prevenció davant de possibles conflictes interculturals, com també la participació d’associacions.

Bancaixa és conscient de la necessitat afavorir la convivència social entre persones de distintes cultures. Per això, realitza diverses activitats en este àmbit, com ara els Préstecs Solidaris, el turisme solidari o les Beques Bancaixa Amèrica Llatina.

Enguany, Bancaixa destinarà a la seua Obra Social un total de 72 milions d’euros, el que suposa un increment superior al 24%, el que la converteix en la tercera caixa d’estalvis d’Espanya per fons destinats i en la de major creixement percentual d’este pressupost en el present any.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.