Bancaixa i la Universitat d’Oviedo impulsen projectes empresarials mitjançant la Càtedra

La Universitat d’Oviedo i Bancaixa fomentaran l’esperit i la vocació empresarial i oferiran suport a les iniciatives emprenedores per mitjà de la Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors-Universitat d’Oviedo, la creació de la qual resulta del conveni de col·laboració subscrit hui a Oviedo pel Rector, Vicente Gotor Santamaría, i David González, Director de la Unitat Negoci Zona Nord.

La direcció de la càtedra anirà a càrrec d’Esteban Fernández Sánchez, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat d’Oviedo. La càtedra servirà de marc per a l’organització de seminaris, cicles, conferències o classes magistrals, i també per a la publicació de monografies sobre els temes objecte d’estudi de la càtedra, el desenvolupament de programes d’investigació relacionats amb la creació d’empreses i la col·laboració en projectes semblants amb altres universitats amb les quals Bancaixa mantinga convenis.

En concret la Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors Universitat d’Oviedo centrarà els seus esforços en els punts següents:

Realització de conferències acadèmiques per difondre la cultura emprenedora en els diferents campus universitaris.

Foment de les investigacions acadèmiques relatives a fonts de finançament per a l’emprenedor i característiques de l’emprenedor de la Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries.

Realització d’un curs per a l’elaboració de pla de negoci a partir del mes de juny, una vegada s’haja dictat el concurs d’idees empresarials de la Universitat d’Oviedo.

Contractació d’un becari que col·labore el programa de gestió padrí de l’emprenedor.

Suport a la participació de la Universitat d’Oviedo en la Xarxa Europea EUE-net European University-Enterprise Network.

Col·laboració amb el programa de mobilitat Erasmus d’ensenyança acadèmica firmat entre la Universitat de Surrey, Small Business Research Centre i la Universitat d’Oviedo.

En la seua línia de suport als joves, Bancaixa va ser pionera en la creació d’una Càtedra per a Joves Emprenedors en col·laboració amb la Universitat de València en 2006. L‘objectiu de l’entitat és arribar a crear una xarxa de càtedres en conveni amb distintes universitats per tota la geografia espanyola i posar així al servici dels universitaris diverses eines per incrementar la seua preparació i facilitar-ne la incorporació al món laboral. En estos moments, Bancaixa compta ja amb un total de 28 Càtedres per a Joves Emprenedors, i també amb ajudes dirigides a promoure la creació d’ocupació i el Premi Bancaixa Joves Emprenedors.

Impuls a la mobilitat

Així mateix, Bancaixa i la Universitat d’Oviedo incentiven els joves universitaris mitjançant el Programa Beques Internacionals Bancaixa. Bancaixa ha destinat 50.000 euros en ajudes als estudiants d’esta universitat perquè continuen els seus estudis en universitats d’EUA, Canadà, Nova Zelanda, Tunísia i Amèrica Llatina, en el marc dels convenis de cooperació que es tenen subscrits amb cada una d’estes. Uns 40 estudiants n’han resultat beneficiaris.

El programa Beques Internacionals Bancaixa naix del suport decidit que Bancaixa brinda als joves universitaris amb la intenció de fomentar la mobilitat internacional dels alumnes. En 2007 el programa BIB de Bancaixa es va dur a terme en 45 universitats de tot l’estat amb un pressupost de 3 milions d’euros i un global de 3.000 estudiants becats.

Durant 2008 Bancaixa destinarà a la seua Obra Social el major pressupost de la seua història. El pressupost per al 2008 arriba als 85 milions d’euros el que suposa un increment del 15% sobre el de l’any passat i situa l’entitat financera entre les que més fons dediquen a l’Obra Social.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.