Bancaixa i l’IIS-Hospital La Fe lliuren els diplomes d’investigació a cinc joves post MIR

La Fundació Bancaixa i l’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital Universitari La Fe han fet lliurament dels diplomes a les cinc joves post-residents que es formen com a investigadores en l’Hospital gràcies al Programa d’Ajudes que ambdues institucions desenvolupen conjuntament des de 2006. Marta Castell, Sonia Mayo, Verónica Martí, Isabel Madrid i Miriam Cortés han recollit les seues credencials en un acte celebrat hui al Centre Cultural Bancaixa, que ha comptat amb la presència del secretari autonòmic de la Conselleria de Sanitat, Luis Rosat, el gerent de l’Hospital U. La Fe, el Dr. Melcior Hoyos, el gerent de la Fundació Bancaixa, Miguel Ángel Utrillas, i José Vicente Castell, director de l’Institut d’Investigació Sanitària de La Fe.

Este programa permet que cinc joves post-residents MIR completen la seua formació clínica amb l’activitat cientificoinvestigadora, desenvolupant un projecte d’investigació en l’Hospital U. La Fe, amb una duració de fins a tres anys.

Els cinc treballs d’investigació es duen a terme a l’empara de Grups d’Investigació Acreditats de l’Hospital La Fe, davall la tutoria dels seus investigadors principals: Drs. Máximo Vento, Francisco Martínez Castellano, Rosario Menéndez, Francisco España Furió i Eugenia Pareja.

Així mateix, es pretén impulsar la investigació biomèdica en aspectes que ajuden a la millora assistencial en benefici dels pacients de la nostra Comunitat.

La col·laboració de la Fundació Bancaixa amb la Fundació La Fe es va iniciar l’any 2006 . Des de llavors, este programa ha permés desenvolupar 15 treballs d’investigació en múltiples àmbits de la medicina. La teràpia del ductus arterial persistent en nounats prematurs, les causes genètiques de trastorns del neurodesenvolupament, la identificació de la Pneumònia Adquirida en la Comunitat (NAC) i l’impacte del nou virus de la Grip A en el pronòstic, com també sobre la síndrome coronària aguda o el trasplantament hepàtic cel·lular, són els camps on actualment s’investiga en l’Hospital La Fe, gràcies al Programa d’Ajudes a la Investigació que la Fundació Bancaixa i l’Institut d’Investigació Sanitària-Fundació la Fe en la seua convocatòria d’enguany.

Cinc noves línies d’investigació obertes en l’Hospital La Fe

1. Dra. Marta Castell Miñana

Projecte: “Terapia con ibuprofeno del ductus arterioso persistente (PDA) en neonatos prematuros: ¿Puede el metabolismo hepático justificar la variabilidad de su respuesta?”.

L’objectiu del projecte és determinar les diferències en l’eficàcia terapèutica de l’ ibuprofeno en el tancament del ductus arterial quantificat per ecocardiografia i Doppler en nounats prematurs, i també investigar la capacitat hepàtica del metabolisme dels fàrmacs en grans prematurs en distintes etapes gestacionals i post-natals.

2. Dra. Sonia Mayo de Andrés

Projecte: “Búsqueda e identificación de nuevas causas genéticas o epigenéticas de trastornos del neurodesarrollo implicadas en la remodelación de la cromatina”.

Este projecte d’investigació pretén contribuir al coneixement de l’etiologia i diagnòstic genètic dels trastorns del neurodesenvolupament mitjançant una anàlisi in silico per a la selecció de nous gens candidats o mitjançant la recerca d’alteracions genètiques o marcadors d’alteracions epigenètiques que puguen afectar tant gens ja coneguts implicats en el neurodesenvolupament com a nous candidats.

3. Dra. Verónica Martí Alcarria

Projecte: “Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC). Identificación precoz de la gravedad. Impacto del nuevo virus de la gripe A en el pronóstico”.

Els objectius del present treball d’investigació són comprovar la capacitat dels biomarcadors per identificar els pacients amb NAC greu que requerisquen d’ingrés precoç en la UCI, i també avaluar la influència del virus de la grip A i altres virus respiratoris en l’etiologia, gravetat i pronòstic de la NAC.

4. Dra. Mª Isabel Madrid López

Projecte: “Resistencia al tratamiento con aspirina y clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo: influencia de la administración de las estatinas e implicaciones clínicas”.

L’estudi pretén investigar els pacients amb síndromes coronàries agudes (SCA) i tractats amb aspirina i clopidogrel. Els dits fàrmacs s’administren com antiagregants plaquetaris en la prevenció secundària i el tractament de les síndromes coronàries agudes.

5. Dra. Miriam Cortés Cerisuelo

Projecte: “Trasplante hepático celular: obtención de hepatocitos y aplicabilidad. Análisis metabonómico de las biopsias hepáticas como factor predictivo de la funcionalidad previa al trasplante”.

El projecte d’investigació té com a objectius identificar noves fonts d’obtenció d’hepatocits, incloent-hi òrgans no aptes per al trasplantament, ja que hi ha una necessitat clínica urgent de trobar estratègies alternatives o complementàries al trasplantament hepàtic, pel fet que la principal limitació resideix en la falta d’òrgans donants.

L’Hospital La Fe pioner en la iniciativa

La present iniciativa de Contractes d’Investigació per a Post-Residents és la continuació d’un programa pioner posat en marxa per la Fundació per a la Investigació de l’Hospital U. La Fe el 2001 i dirigit a facultatius especialistes la formació dels quals s’havia desenvolupat en el dit centre sanitari.

Des de 2006, i gràcies a la col·laboració de Bancaixa, la convocatòria s’ha fet extensiva a especialistes que hagen completat la seua formació en qualsevol hospital de la Comunitat Valenciana. Des d’eixa mateixa data, i complementant el Programa de Cooperació Internacional de Bancaixa, hi ha el compromís que un dels contractes puga ser adjudicat a un jove especialista d’origen sud-americà.

D’esta manera, la Fundació La Fe i Bancaixa consoliden un any més la seua voluntat de col·laborar en favor del foment de la investigació biomèdica a la Comunitat Valenciana, possibilitant la integració de joves facultatius especialistes perquè també ells siguen protagonistes en l’aventura de l’avanç del coneixement mèdic.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.