Bancaixa i Plantem per al Planeta anuncien la creació del Bosc Bancaixa a Vilafranca del Cid

Bancaixa, membre de la campanya Plantem per al Planeta del programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, contribuirà a l’objectiu de plantar 7.000 milions d’arbres el 2009, un arbre per cada habitant de la Terra, amb la creació del Bosc Bancaixa, situat al paratge del Pla de Mossorro, a Vilafranca.

Aquesta iniciativa serà possible després d’haver signat hui al Centre Cultural Bancaixa, a València, dos convenis de col·laboració: l’un entre la Fundació Bancaixa i Plantem per al Planeta, per a realitzar campanyes de sensibilització a Castelló i València, així com la creació del Bosc Bancaixa; i l’altre, entre aquesta associació i l’Ajuntament de Vilafranca, pel qual la corporació municipal cedeix els terrenys públics on s’ubicarà el bosc. Els convenis han sigut signats pel gerent de la Fundació Bancaixa, Miguel Ángel Utrillas; l’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, i el representant de Plantem per al Planeta, Ricardo Fraile.

L’objectiu de la campanya Plantem per al Planeta és lluitar contra el canvi climàtic i sensibilitzar la societat sobre el medi ambient, tot convidant les empreses, institucions i el públic a participar de forma activa en el fet de plantar arbres.

Per a aconseguir-ho, s’han posat en marxa una sèrie d’actuacions durant tot l’any adreçades a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la reforestació. El Bosc Bancaixa forma part d’aquestes accions i permetrà reforestar el Pla de Mossorro, un pla extens d’aproximadament 200 hectàrees ubicat a Vilafranca. Es tracta d’un paratge molt transformat per l’acció de l’home, ja que hi ha un gran nombre de construccions de pedra en sec, amb un elevat valor sociocultural que el converteixen en un museu etnològic a l’aire lliure.

La zona està declarada Lloc d’Importància Comunitària (LIC) per la Unió Europea; els seus ecosistemes estan protegits a fi de contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i per això, forma també part de les Zones d’Especial Conservació, que s’integraran en la Xarxa Natura 2000 europea.

Campanya Plantem per al Planeta

A nivell mundial, el 2008 es van plantar més de 2.500 milions d’arbres, fet que va superar l’objectiu establit de 1.000 milions per a l’any. El nou objectiu és d’un arbre per habitant de la Terra, per tant són 7.000 milions d’arbres per a finals del 2009, data de la conferència mundial de l’ONU sobre el canvi climàtic. A Espanya, la campanya de l’ONU, Plantem per al Planeta, ha aconseguit, en només un any, 25 milions d’arbres plantats i més de 73 milions de compromesos. Aquestes xifres no inclouen els 45 milions del Govern espanyol, ni els aproximadament 11 milions que es van prometre per cada un dels dos grans partits polítics, el Partit Socialista i el Partit Popular, sota el lema Un vot. Un arbre.

Espanya és el país d’Europa occidental que més recolza la campanya de l’ONU en contra del canvi climàtic. Dins dels països industrialitzats, Espanya se situa en segon lloc, just darrere dels Estats Units. L’objectiu, amb la participació de les institucions, les empreses i els ciutadans, és arribar a 47 milions d’arbres plantats a Espanya en el marc de la campanya a finals del 2009. Més informació en www.plantemosparaelplaneta.com

Bancaixa i el Medi Ambient

Bancaixa, a través de la política de Responsabilitat Social Corporativa i de l’Obra Social, realitza nombroses actuacions adreçades a la conservació del medi ambient, tot sensibilitzant la seua plantilla amb el Voluntariat Corporatiu, així com la resta de la societat. La revista Mi Cartera de Inversión ha atorgat recentment a Bancaixa el Premi a la Millor Obra de Coneixement i Millora del Medi Ambient per la Política Mediambiental que ha dut a terme. Aquests premis reconeixen els millors programes d’actuació social de les caixes d’estalvis.

En el desenvolupament de la seua activitat, Bancaixa manté l’atenció de l’entorn i la prevenció del canvi climàtic com a compromisos ineludibles. De fet, l’Entitat ha incorporat al model de gestió empresarial vigent, línies d’actuació adreçades a previndre possibles impactes negatius en el medi ambient, ja siguen causats directament per la seua activitat o per aquelles persones o entitats amb què es relaciona a conseqüència d’aquesta activitat.

Des del 2005, Bancaixa està adherida als Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides i, més recentment, a programes de referència internacional en la lluita contra el canvi climàtic, com “Plantem per al Planeta” i “Protecció del clima: la plataforma dels dirigents empresarials”, impulsats els dos per Nacions Unides.

D’altra banda, l’Entitat realitza un ús eficient dels recursos naturals a través d’un Sistema de Gestió Ambiental per als edificis i oficines, d’acord amb la norma de certificació ISO 14.001, amb un programa de certificació progressiva que ens permetrà anar estenent aquest model de referència a tots els nostres centres de treball.

A més, ofereix productes i servicis responsables i innovadors que permeten als clients, fonamentalment empreses, complir amb les millors pràctiques mediambientals disponibles, entre les quals destaquen el servici d’assessorament mediambiental, els diversos convenis que mantenim amb les Administracions Públiques per tal d’afavorir aquestes actuacions i línies pròpies de finançament per a energies renovables i projectes emprenedors.

Un altre dels objectius de Bancaixa en matèria de desenvolupament sostenible és la promoció de comportaments empresarials respectuosos amb l’entorn amb la incorporació i exigència, si és el cas, de requisits mediambientals específics a través de la Política de Compres i del Ràting mediambiental, respectivament.

Finalment, l’Entitat tracta de formar i sensibilitzar els empleats i la societat en el conjunt, en el respecte de l’entorn natural, mitjançant els diversos programes educatius i formatius desenvolupats, tant internament com a través de la Fundació Bancaixa i Fundació Caixa Castelló, gràcies als convenis de conservació de la naturalesa i a l’impuls del voluntariat ambiental.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.