Bancaixa integra 25 persones en la seua plantilla a través del Programa “Bancaixa i la discapacitat”

Bancaixa, dins del seu model de Responsabilitat Social Corporativa, té en funcionament el Programa “Bancaixa i la discapacitat” en col·laboració amb la Fundació Adecco, a través del qual s’han incorporat 25 persones a la plantilla de l’Entitat.

D’aquestes, 20 han començat a treballar en Bancaixa a través del Pla nacional d’integració de persones amb discapacitat que promou l’Entitat. Aquest pla, que es va iniciar en maig del 2008, té com a objectiu fomentar la contractació de persones amb discapacitat en Bancaixa i el desenvolupament de programes de formació adaptats, així com també les actuacions necessàries per a la integració de les persones seleccionades en el lloc de treball.

D’altra banda, altres cinc persones s’han incorporat a Bancaixa a través del Servici d’Orientació i Intermediació Laboral (SOILD) que l’Entitat ofereix juntament amb la Fundació Adecco en la Universitat de València, dirigit a fomentar l’accés al mercat laboral dels estudiants i titulats universitaris amb discapacitat.

El Servici d’Orientació i Intermediació Laboral, que està dirigit a estudiants que posseïsquen un certificat de discapacitat igual o superior al 33%, ofereix informació i assessorament per a la recerca d’ocupació i promou la inserció laboral.

El Programa “Bancaixa i la discapacitat” inclou altres línies d’actuació que promouen la igualtat de les persones amb discapacitat, entre les quals destaquen el Pla d’Accessibilitat, basat en l’eliminació de les barreres arquitectòniques a les oficines de l’Entitat, diverses accions de sensibilització i plans de voluntariat al voltant del món de la discapacitat i el Pla Família Bancaixa, un programa personalitzat dirigit als fills dels empleats i empleades de l’Entitat, cònjuges i parelles de fet amb algun tipus de discapacitat. Aquest pla comprén un conjunt d’accions destinades a afavorir la seua inserció laboral o a obtindre un grau d’autonomia personal suficient per a la seua integració social.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.