Bancaixa obri la seua convocatòria anual d’ajudes a entitats d’interés públic i social

Bancaixa ha obert el termini de la Convocatòria d’Ajudes a Entitats d’Interés Públic i Social, el programa anual amb què ajuda els projectes socioassistencials desenvolupats per associacions privades sense ànim de lucre. El termini per a la presentació de sol·licituds a esta convocatòria de 2011, l‘objectiu de la qual és promoure la integració de col·lectius vulnerables i amb dificultats socials, conclou el pròxim 21 de febrer.

Els projectes presentats a la convocatòria de l’Obra Social de Bancaixa hauran d’atendre les necessitats socials d’algun dels següents col·lectius: persones majors (incloent-hi malalties associades a l’envelliment com el Parkinson, Alzheimer,…); persones amb discapacitat psíquica, física, sensorial o orgànica, o amb malalties que generen dependència; persones en situació de risc d’exclusió social (joventut i menors en risc social, població reclusa i exreclusa, persones amb addiccions o exaddictes, víctimes de violència de gènere, minories ètniques,…).

L’ajuda sol·licitada per les entitats no podrà excedir els 18.000 euros ni superar el 75% del cost del projecte. El projecte presentat haurà de desenvolupar-se en el territori espanyol dins del període comprés entre l’1 de juny de 2011 i el 31 de maig de 2012. Les associacions han d’acreditar una

antiguitat mínima de dos anys i demostrar una experiència de treball mínima de dos anys amb el col·lectiu al qual es dirigeix el projecte.

Entre els criteris de valoració de les propostes figuren la formació i el foment de l’ ocupació per a persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social; atenció a la dependència; la utilitat social i adequació del projecte a les necessitats del col·lectiu al qual va dirigit; la coordinació amb altres agents socials; la innovació i oportunitat de les accions i la qualitat i viabilitat tècnica.

Amb l’objectiu de facilitar a les associacions la seua participació, i aprofitant les possibilitats de les noves tecnologies, la presentació de sol·licituds es realitza exclusivament per mitjà d’un formulari electrònic, que està disponible en la web de l’Obra Social de Bancaixa ( www.bancaixa.es/obrasocial ). Les associacions interessades tenen a la seua disposició un servici d’informació i consultoria telefònica en el número 902 109 435, operatiu de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.