Bancaixa obri la seua convocatòria d’ajudes a entitats amb projectes per a persones majors, amb discapacitat i en risc d’exclusió social

L’Obra Social de Bancaixa ha obert el termini de la Convocatòria d’Ajudes a Entitats d’Interés Públic i Social 2012, el programa anual amb què recolza els projectes socioassistencials desenvolupats per associacions privades sense ànim de lucre. En concret, la convocatòria ofereix suport econòmic a aquelles associacions amb seu social a la Comunitat Valenciana o a les Illes Balears que presenten projectes orientats a promoure la integració de col·lectius vulnerables i amb dificultats socials, i que es desenvolupen en aquests mateixos territoris. El termini per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria conclou el pròxim 2 d’abril.

Els projectes presentats a la convocatòria de l’Obra Social de Bancaixa hauran d’atendre les necessitats socials d’algun dels següents col·lectius: persones majors (incloent-hi les malalties associades a l’envelliment com el Parkinson, l’Alzheimer…); persones amb discapacitat psíquica, física, sensorial o orgànica o amb malalties que generen dependència; persones en situació de risc d’exclusió social (joves i menors en risc social, població reclusa i exreclusa, persones amb addiccions o exaddictes, víctimes de violència de gènere, minories ètniques, …).

Dins d’aquests col·lectius, els projectes presentats han de contemplar iniciatives que responguen a alguna d’aquestes tipologies: acollida i atenció a la dependència; l’educació i promoció de l’envelliment actiu i saludable; la formació ocupacional i el foment de l’ ocupació; rehabilitació i reinserció social, prevenció,

atenció primerenca i projectes terapèutics i orientació, formació i suport a les famílies.

L’ajuda sol·licitada per les entitats no podrà excedir els 18.000 euros ni superar el 75% del cost del projecte. El projecte presentat haurà de desenvolupar-se en territoris de la Comunitat Valenciana o de les Illes Balears dins del període comprés entre l’1 de juny de 2012 i el 31 de maig de 2013. Les associacions que vulguen presentar-se a aquesta convocatòria han d’acreditar una antiguitat mínima de dos anys i demostrar una experiència de treball mínima de dos anys amb el col·lectiu al qual es dirigeix el projecte. La resolució d’aquesta convocatòria d’ajudes es farà pública durant la primera quinzena de juny del 2012.

Entre els criteris de valoració de les propostes figuren la formació i el foment de l’ ocupació per a persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social; atenció a la dependència; la utilitat social i adequació del projecte a les necessitats del col·lectiu a què va dirigit; la coordinació amb altres agents socials; la innovació i oportunitat de les accions i la qualitat i viabilitat tècnica.

Amb l’objectiu de facilitar a les associacions la seua participació, la presentació de sol·licituds es realitza de manera exclusiva per mitjà d’un formulari electrònic, que està disponible en la web de l’Obra Social de Bancaixa ( www.bancaixa.es/obrasocial ). Les associacions interessades tenen a la seua disposició, a més, un servei d’informació i consultoria telefònica en el número 902 109 435, operatiu de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.