Bancaixa se situa entre les cinc empreses més conegudes per les seues actuacions d’integració de persones desfavorides

Segons un estudi realitzat per la Fundació Empresa y Sociedad, Bancaixa es troba entre les cinc empreses més conegudes per les seues actuacions d’integració de persones desfavorides.

Este estudi presenta l’opinió dels ciutadans sobre el paper que ha de jugar el sector empresarial en la integració de persones desfavorides (immigrants, majors, persones amb discapacitat, joves en risc, etc.).

Segons els resultats obtinguts, la menció espontània a empreses amb activitat concreta en integració social de les persones desfavorides es manté estable en els últims anys, a l’entorn del 35% dels enquestats. Entre les empreses més conegudes, destaquen les caixes i els bancs.

Bancaixa, en línia amb la seua naturalesa fundacional com a caixa d’estalvis i el seu caràcter beneficosocial, desenvolupa permanentment accions que contribueixen a la millora de la qualitat de vida i al progrés cultural i social de la seua zona d’actuació, per mitjà de la seua Obra Social. Les línies prioritàries d’actuació són els joves, el desenvolupament social i la cultura.

En 2009, l‘Obra Social de Bancaixa farà prevaler l’àrea de Desenvolupament Social atenent les necessitats de la ciutadania en l’actual entorn econòmic. Entre les accions posades en marxa per l’Entitat destaquen els tallers didàctics per a majors, les aules d’informàtiques per a col·lectius desfavorits, o el concurs d’Ajudes a Associacions d’Interés Públic i Social, a les quals Bancaixa destinarà 2,5 milions d’euros, un milió d’euros més que en la convocatòria anterior.

Destaca també la col·laboració amb la Fundació Adecco per facilitar la integració en el mercat laboral de persones amb discapacitat per mitjà de programes de formació, promoció, generació d’ocupació i accessibilitat. Entre les línies d’actuació incloses en l’acord entre ambdues institucions està la integració en Bancaixa de persones amb discapacitat o el Pla Família.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.