Creix a Espanya el nombre d’afiliats estrangers a la seguretat social pel seu compte

Un estudi realitzat per Bancaixa i el Centre d’Estudis per a la Integració i Formació d’Immigrants –CEIM- confirma l’increment del nombre d’afiliats estrangers a la Seguretat Social pel seu compte a Espanya. Segons l’estudi, l’afiliació pel seu compte supera els 3,4 milions de persones en 2006, dels quals el 7% corresponen a persones de nacionalitat estrangera.

A la Comunitat Valenciana, l’afiliació estrangera pel seu compte ha anat creixent fins a aconseguir, al final de 2006, les 38.000 afiliacions, un 15,9% del total del territori espanyol. Esta dada situa la Comunitat en el tercer lloc en afiliació estrangera pel seu compte.

Per províncies, Alacant és la província valenciana amb major concentració d’afiliats estrangers pel seu compte, i arriba a una xifra situada entre les deu mil i les vint mil persones. La raó és la major antiguitat mitjana de la població estrangera resident i l’entramat d’activitats pel seu compte que es generen entorn del turisme. València supera lleugerament la mitjana nacional (13,71%) mentre que Castelló queda per davall d’esta xifra, i a penes supera el 10%.

Quant a la nacionalitat d’origen, l’afiliació al règim d’autònoms a la Comunitat Valenciana i al conjunt d’Espanya està encapçalada pel Regne Unit, Alemanya, Romania, Itàlia i França. Entre les nacionalitats no comunitàries, destaquen les de la Xina i el Marroc, seguides per Argentina, Equador i Colòmbia.

La població estrangera pel seu compte és relativament més jove que l’espanyola, perquè el 45% dels estrangers se situen entre els 25 i els 39 anys. La presència d’estos treballadors és menor en l’agricultura i la indústria i està molt present en l’hoteleria, els transports i els servicis.

En l’actualitat, Bancaixa té més de 275.000 clients Nous Ciutadans de més de 150 nacionalitats diferents, els quals representen el 12% dels clients de l’entitat. En 2006, la xifra va créixer un 35% respecte a l’exercici anterior. Entre els productes dirigits a este segment, destaquen el Welcome Pack, els préstecs solidaris, les Transferències al meu país, l’assegurança de repatriació en cas de defunció, o un servici d’assessorament financer i legal.

Bancaixa és la tercera caixa d’estalvis d’Espanya per actius amb presència en totes les províncies espanyoles amb una xarxa de més de 1.500 oficines del grup. En el primer semestre de 2007, el grup Bancaixa ha obtingut uns resultats nets de 347 milions d’euros amb un volum de negoci de 164.729 milions d’euros, la qual cosa ha suposat una millora de 31,04% respecte al mateix període de l’any anterior.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.