Els romanesos ocupen el tercer lloc en el nombre d’immigrants a Espanya

L’anàlisi realitzada per Bancaixa i el Centre d’Estudis per a la Integració i Formació d’Immigrants – CEIM– confirma que en el conjunt d’Espanya els romanesos ocupen el tercer lloc en nombre d’immigrants (317.366 persones empadronades), després dels marroquins i els equatorians. Madrid és la comunitat amb major quantitat d’immigrants d’origen romanés empadronats. En concret, les 96.437 persones de nacionalitat romanesa empadronades a Madrid representen el 30,4% del total dels immigrants procedents de Romania empadronats a Espanya. Després de la comunitat madrilenya les comunitats que major quantitat de romanesos acullen són la Comunitat Valenciana (19,1% del total) i Catalunya (12,4%).

Segons l’estudi la seua arribada és relativament recent, ja que és a partir de 2000 quan el col·lectiu comença a tindre cert pes en el global de la immigració a Espanya. L’afonament econòmic i social del seu país, després de la caiguda del règim comunista, va provocar l’eixida de molts d’ells cap a l’Europa Central, però les restriccions imposades per estos països els va impulsar gradualment cap a altres destinacions com Espanya.

Actualment, els romanesos representen el 9,3% del total de treballadors estrangers registrats en la Seguretat Social, dels quals la major part (93,7%) treballen per compte d’altri. Per sectors d’activitat, destaquen els servicis (36,7% en relació al conjunt dels treballadors estrangers), l’agricultura (24,9%) i la construcció (29,7%) són els que més treballadors romanesos absorbeixen.

L’emigració romanesa a Espanya és una important font d’ingressos per al seu país d’origen. Les remeses totals que envien a Romania superen els 4.000 milions de dòlars anuals, el que suposa aproximadament el 6% del PIB del país. Pel que fa a Espanya, l’informe indica que els immigrants romanesos en el nostre país van contribuir en 2004 amb el 6,3% de les remeses totals efectuades a Romania durant eixe any, el que equival a 258 milions de dòlars.

Amb la recent entrada de Romania en la Unió Europea les possibilitats de treball per al col·lectiu romanés es veuen reforçades, perquè facilitarà la seua integració laboral i social sense necessitat renunciar a la seua nacionalitat d’origen.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.