Espanya és la segona destinació favorita entre els emigrants colombians

Un estudi realitzat per Bancaixa i el Centre d’Estudis per a la Integració i Formació d’Immigrants –CeiM- confirma que Espanya és la segona destinació favorita entre els emigrants colombians. Segons l’estudi, la immigració colombiana sempre ha tingut dues destinacions preferents: Veneçuela, per la seua proximitat geogràfica, i els Estats Units; però des de l’any 2000 Espanya s’ha convertit en un nou pol.

A la Comunitat Valenciana, el col·lectiu colombià s’ha constituït com el cinqué en nombre d’estrangers empadronats. Per davant en nombre d’immigrants residents a la Comunitat es troben els britànics, marroquins, equatorians i romanesos . En relació amb el conjunt d’Espanya, els colombians empadronats a la Comunitat representen el 14,9% del total dels immigrants procedents de Colòmbia.

Per províncies, Alacant és la província valenciana on més colombians empadronats hi ha, amb un total de 19.859 persones; seguida per València amb 16.738. A la província de Castelló el pes de la població colombiana encara és poc significatiu, ja que només hi ha 3.849 persones colombianes empadronades.

Els colombians representen el 7,7% del total de treballadors estrangers registrats en la Seguretat Social , dels quals la major part (91,6%) treballen per compte d’altri. Per sectors d’activitat, destaquen el de servicis (amb un 70,1% del conjunt dels treballadors estrangers), la construcció (amb un 20,3%) i la indústria (amb un 6,2).

L’emigració colombiana a Espanya és una important font d’ingressos per al seu país d’origen. De fet, les remeses totals enviades a Colòmbia des de l’estranger superen els 3.300 milions de dòlars anuals, el que suposa aproximadament el 3,2% del PIB del país. Pel que fa a Espanya, l’informe indica que els immigrants colombians al nostre país van contribuir en 2005 amb el 6,4% de les remeses totals efectuades a Colòmbia durant eixe any, el que equival a més de 212 milions de dòlars.

En l’actualitat, Bancaixa compta amb més de 275.000 clients Nous Ciutadans de més de 150 nacionalitats diferents, els quals representen el 12% dels clients de l’entitat. En 2006, la xifra va créixer un 35% respecte a l’anterior exercici.

L’entitat ofereix un ampli ventall de productes dirigit a este segment, entre els que destaquen el “Welcome Pack”, els préstecs solidaris, les “Transferències al meu país”, l’ assegurança de repatriació en cas de defunció, o un servici d’assessorament financer i legal.

Bancaixa és la tercera caixa d’estalvis d’Espanya per actius, volum de negoci i beneficis, i el sisé grup financer espanyol. Al tancament de l’exercici 2006, l‘entitat va aconseguir un volum de negoci de 145.007 milions d’euros, amb un benefici de 796 milions d’euros, un 139,7% més que l’any anterior. El grup compta amb més de 1.500 sucursals a Espanya, i també presència internacional a Miami, Xangai, Cancun, Milà, Roma, París, Londres, Munic, Lisboa i Varsòvia.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.