Les persones amb estudis universitaris tenen majors probabilitats de trobar ocupació amb contracte indefinit i major sou

Segons recull un estudi realitzat per Bancaixa i l’Ivie sobre els beneficis associats al capital humà, la taxa d’ocupació, el salari i la probabilitat de tindre un contracte indefinit són majors com més alt és el nivell d’estudis

aconseguit.

Així, la taxa d’ocupació de les persones amb estudis superiors el 2008 és deu vegades major que les persones sense estudis, que a penes supera el 8%. A més, a l’hora d’aconseguir un contracte indefinit, la probabilitat d’un llicenciat i d’un diplomat supera a la d’una persona amb estudis primaris en 10,7 i 11,9 punts percentuals, respectivament.

L’estudi també detalla que un major nivell educatiu significa un increment del salari,

el que mostra que el capital humà és rendible. D’esta manera, un llicenciat percep un 82,5% més de salari que un individu amb estudis primaris.

 

Millores en la formació de la població ocupada

El treball de Bancaixa i l’IVIE mostra la important millora en les dotacions de capital humà de la població ocupada espanyola. El 2008 els ocupats tenen de

mitjana 10,8 anys d’estudi,el que suposa un 50% més que el 1988 (7,2 anys de mitjana d’estudi).

El creixent pes dels ocupats amb estudis mitjans i universitaris ha suposat una millora generalitzada en les dotacions de capital humà, encara que es mantenen certes diferències per comunitats autònomes. Com recull el quadre 1, el País Basc és la comunitat amb la població ocupada més formada (12,1 anys de mitjana d’estudi) i Castella-La Manxa, la que menys (9,8 anys de mitjana d’estudi). Per la seua banda, la Comunitat Valenciana i Catalunya es troben pròximes a la mitjana.

Les dotacions de capital humà repercuteixen de manera positiva en el conjunt de l’economia. Així en l’actualitat hi ha una clara relació positiva entre el capital humà per capita dels ocupats de cada territori i la producció per treballador, és a dir en la productivitat, ja que els seus

nivells llasten l’evolució de l’economia en alguns territoris.

L’estudi també mostra que una major dotació de capital humà permet acostar-se en millors condicions al mercat laboral. De fet, 2,7 milions dels més de 7,8 milions de llocs de treball creats des del 1995 fins al 2007 han correspost a llicenciats i diplomats. A més, entre el primer trimestre de 2008 i el primer de 2009 s’ha destruït

ocupació en tots els nivells d’estudis, excepte entre els llicenciats, que han experimentat un lleuger creixement en eixe període (1,0%).

 

Autoocupació

Una altra de les conclusions que es reflecteixen en l’estudi sobre la rendibilitat del capital humà és que com major és el capital humà d’una persona desocupada major és la probabilitat que passe a una situació d’auto

ocupació. Així una persona amb estudis universitaris té una probabilitat d’un 78,4% major de canviar a esta situació que una persona amb estudis primaris.

Estes dades estan incloses en el quadern 100 del Projecte “Capital Humà” que elabora Bancaixa junt amb l’Ivie i que està disponible en

http://www.fundacionbancaja.es/. La publicació forma part del projecte Capital Humà que les dues institucions duen a terme des de fa més d’una dècada.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.