20 Associacions participen en el programa de formació Bancaixa per a gestors socials a València

Bancaixa, dins de l’àrea de formació i ocupació per a joves, ha posat en marxa el programa de Formació Bancaixa per a Gestors Socials, dirigit a personal voluntari, contractat o relacionat amb associacions amb la col·laboració de la Fundació Gestió i Participació Social, en el qual participen 20 associacions a València.

Les associacions participants són:

1. PREVI

2. Ribereta Verda, Jarit.

3. Vides (Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad).

4. CERAI

5. LARES Comunidad Valenciana.

6. Asociación Juvenil Gitana Chavorros Calós.

7. Tierra de Hombres Valencia, Idalia ONG

8. Asociación Valenciana de Caridad.

9. Asociación Lucha contra el Sida de la Comunidad Valenciana.

10. Centro Voluntariado Alzira.

11. Asociación “España con ACNUR”.

12. Mar-Cha Algemesí.

13. Cor de Cambra Amalthea.

14. Ymca Valencia.

15. Asociación Proyecto Autista.

16. COCEMFE Valencia. Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad.

17. Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado.

18. HODIS – Hogares para Discapacitados Intelectuales.

19. Asociación Al Almal y CEAR.

Les persones són el principal actiu de les entitats socials. Així i tot, les associacions no lucratives de vegades troben dificultats per comptar amb personal format, per causa de factors com la situació econòmica, que influeix en dificultats per retindre professionals de vàlua i sostindre plans de formació permanent; dificultats per compaginar la vida laboral i personal amb l’exigència de temps pròpia d’un programa formatiu; o l’escassa oferta formativa de qualitat en determinats llocs.

Bancaixa, seguint els objectius del seu compromís social, ha detectat estes necessitats i pretén, mitjançant el programa de Formació per a Gestió d’Associacions, promoure un major nivell tècnic entre el personal voluntari, contractat o relacionat amb associacions.

Els continguts del curs estan distribuïts en dos mòduls: el juridicofiscal on es tracten els marcs legals i fiscals de les entitats no lucratives, l’organització i la gestió administrativa; i el mòdul de recursos i planificació, que tracta la gestió de recursos i persones i la planificació i elaboració de projectes. Cada mòdul consta de dues sessions presencials de quatre hores i de 42 hores previstes de formació on line.

El curs també es desenvoluparà a Madrid, Barcelona, Sevilla, Múrcia i Palma de Mallorca.

Per a més informació sobre les dates d’execució, els continguts o la inscripció www.bancaja.es/obrasocial

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.