Bancaixa premia el projecte d’integració social de Cáritas Diocesana de Menorca

Bancaixa ha destinat 513.500 euros a les associacions premiades en la 6a Convocatòria Ajudes Targeta ONG Voluntariat, per mitjà dels beneficis obtinguts per l’ús de la targeta ONG Voluntariat en comerços.

Atesa la creixent importància del fenomen migratori, l’Entitat ha dedicat esta convocatòria al foment i suport de programes que, en el camp del codesenvolupament, la immigració i la cooperació, incorporen la participació dels ciutadans amb l’acció social. L’aportació de Bancaixa correspon al 50% dels beneficis obtinguts per les compres efectuades pels seus clients amb la Targeta ONG Voluntariat durant l’any 2006. D’esta manera, els clients de Bancaixa contribueixen mitjançant les seues compres en comerços a la realització d’un gran nombre de projectes de caràcter social.

En la present convocatòria s’han presentat un total de 112 projectes de tot Espanya, un 14% més que en la passada edició, dels quals han sigut guardonats 30.

El projecte de Cáritas Diocesana de Menorca se centra en el foment de la interculturalitat i la convivència entre persones immigrants i autòctones. L’objectiu hi és de millorar la capacitat d’integració social i econòmica de la població immigrant resident a l’Illa, i millorar les condicions de vida dels països d’on provenen.

Per mitjà d’este programa s’ofereix suport psicosocial, espais de diàleg i cursos de formació, desenvolupament i sensibilització dirigits a la comunitat immigrant i autòctona.

A més de les targetes ONG Voluntariat, Bancaixa compta amb les targetes ONG i ONG Afinitat, amb les quals destina també a diverses associacions el 50% dels beneficis obtinguts per les compres realitzades en comerços. Amb les targetes ONG Afinitat els clients poden elegir entre diverses entitats de rellevància, com a Acció contra La Fam, ACNUR, Medicus Mundi, Mans Unides, Creu Roja, UNICEF i Ajuda en Acció. D’altra banda, amb la targeta ONG, els clients compten amb un llistat de més de 220 associacions.

El pressupost de l’Obra Social de Bancaixa per a 2008 arriba als 85 milions d’euros, la xifra més alta destinada en la història per l’entitat financera, i suposa un 15,3% més en relació al pressupost de l’any anterior. Esta quantitat es distribuirà en tres línies d’acció fonamentals: Joves, Cultura i Desenvolupament Social.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.