Els joves amb contracte indefinit i experiència laboral s’impliquen més en el treball

Segons un estudi realitzat per Bancaixa i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques –IVIE- els joves que tenen un contracte indefinit i experiència en el terreny laboral mostren un nivell elevat d’implicació i autoeficàcia personal en el treball. En este sentit, mostren major autoeficàcia els que treballen en el sector de la indústria i els servicis i és lleugerament superior en les dones.

L’estudi revela que els que treballen amb un contracte indefinit tenen una percepció més positiva del compliment de les promeses realitzades pel lloc de treball. Este compliment de les condicions de contractació és major per als que treballen en l’Administració o empresa pública que per als que exerceixen les seues funcions en l’empresa privada.

D’altra banda, les conclusions d’este estudi mostren que els homes, treballadors d’empreses grans i amb domicili propi experimenten el major estrés laboral. Generalment, pateixen estrés laboral aquells joves que valoren menys els aspectes socials del treball i els que perceben que les empreses no compleixen adequadament les promeses que els van realitzar en començar a treballar.

Seguint en el terreny laboral, hi ha una major satisfacció respecte a la faceta social, en qüestions com el tracte amb els companys o la valoració del lloc per part de la societat. Junt amb estos valors, els joves també mesuren la satisfacció laboral en funció de tindre un bon salari, de les oportunitats de promoció i de l’estabilitat en l’ocupació. Se senten més satisfets els que han acabat estudis secundaris o universitaris i aquells per als quals el treball i la formació ocupen una major centralització relativa en la seua vida.

L’estudi revela, d’altra banda, que les conductes d’innovació de continguts en el lloc de treball i les que faciliten les oportunitats de consolidació del rol laboral i el desenvolupament de la carrera resulten importants per a l’èxit de la inserció i la consolidació del rol laboral dels joves.

Finalment, les dades mostren que el compliment de les promeses de l’empresa disminueix la disposició al canvi del treball, per la inseguretat existent en el terreny laboral, present especialment en els grups més joves.

Este treball correspon al quadern 80 del Projecte “Capital Humà” que Bancaixa realitza junt amb l’IVIE, en el qual s’analitza l’evolució de la inserció laboral, i els valors, actituds i experiències en l’ocupació dels joves entre 16 i 30 anys a la Comunitat Valenciana i a l’Espanya urbana.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.