La Fundació Bancaixa convoca ajudes per a projectes de codesenvolupament, immigració i cooperació internacional

La Fundació Bancaixa llança una nova edició de la convocatòria d’ajudes destinades al desenvolupament de projectes en els camps del codesenvolupament, la immigració i la cooperació internacional. La 10a Convocatòria Targeta Bancaixa ONG Voluntariat està destinada a donar suport a iniciatives d’associacions sense ànim de lucre de tot Espanya, encaminades a favorejar el desenvolupament dels països més desfavorits i d’una societat en igualtat de drets i oportunitats. La Fundació Bancaixa destina 612.755 euros a aquest programa, procedents de les compres realitzades durant 2010 pels clients de Bancaixa que han utilitzat com a mitjà de pagament la Targeta ONG Voluntariat. L’import equival al 50% del benefici obtingut per l’ús d’aquesta targeta per part dels clients.

L’objectiu de la convocatòria és fomentar aquells projectes que, en el camp del codesenvolupament, la immigració i la cooperació internacional, incorporen la participació dels ciutadans mitjançant l’acció social. La sol·licitud de l’ajuda, el termini de presentació de la qual conclou el pròxim 15 de març, no podrà excedir els 30.000 euros ni superar el 75% del cost total del projecte.

Poden presentar-se a aquesta convocatòria totes les organitzacions privades sense ànim de lucre d’Espanya nascudes de la iniciativa ciutadana, que tinguen un mínim de 3 anys d’antiguitat com a entitat i que compten amb el

propòsit d’aconseguir fins socials i d’interés general. Els projectes presentats seran posteriorment avaluats i la concessió d’ajudes es farà pública abans dels tres mesos següents al tancament del termini de presentació.

Amb l’objectiu de facilitar a les associacions la seua participació, la presentació de sol·licituds es realitza exclusivament de manera electrònica amb un formulari on line que està disponible en la web www.bancaja.es/obrasocial , com també les bases completes de la convocatòria. A més, les organitzacions interessades tenen a la seua disposició un servei d’informació i consultes en el número 902 109 435, operatiu de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

El 2011, aquest programa de la Fundació Bancaixa va concedir ajudes a 72 ONG de tot Espanya. Els projectes de cooperació internacional van concentrar el 60% dels beneficiaris directes, seguit dels projectes que es desenvolupen en l’àmbit de la immigració, amb un 37% i aquells que treballen en l’àrea del codesenvolupament, que van representar un 3% d’aquestes ajudes.

Contacte

Premsa Fundació Bancaixa
96 064 58 46
email

comunicacion@fundacionbancaja.es

Si vols estar a l’última inscriu-te a la nostra newsletter.